Art.1. – Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, deasemenea in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare.

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2014-2015

Planul-Managerial-Ceac-2014-2015  […]

Read More

 0

Raport anual de evaluare interna a calitatii

RAEI FINAL […]

Read More

 0

PROCEDURI SI SUBCOMISII

1. Elaborarea, aplicarea şi interpr […]

Read More

 0

Regulamentul propriu de functionare al comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in anul scolar 2014-2015

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
[…]

Read More

 0

CODUL DE ETICA PENTRU CEAC

2014-2015

Art.1. – Prezentul Cod […]

Read More

 0

Art.1. – Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, deasemenea in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare.

Raport anual de evaluare a calitatii 2016

Raport anual de evaluare a calitati […]

Read More

 0

Regulament Consiliu de Administratie

Regulamentul Consiliului de Adminis […]

Read More

 0

Componenta si Tematica Consiliului de Administratie

Componenta si Tematica Consiliului […]

Read More

 0

REGULAMENT ORDINE INTERIOARA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” Structura G.P.N. nr. 3 DOROHOI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA (1) […]

Read More

 0

Componenta si responsabilitatile Consiliului de Administratie 2015 – 2016

Componenta si responsabilitatile Co […]

Read More

 0

Regulamentul de functionare

Regulamentul de functionare – CLICK […]

Read More

 0

Tematica sedintelor consiliului de administratie

Tematica sedintelor consiliului de […]

Read More

 0

Comisii metodice si comisii de lucru

Comisii metodice si comisii de lucr […]

Read More

 0

Buget 2016

Buget 2016- CLICK AICI pentru a viz […]

Read More

 0

GRAFICUL ŞI TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ANUL ŞCOLAR 2014-2015

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI PROFESORAL

ARTICOLUL 1

(1) a )Consiliul pro […]

Read More

 0

GRAFICUL SI TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL ANUL SCOLAR 2014-2015

Septembrie 2014

Două ședințe
[…]

Read More

 0

GRAFICUL ŞI TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Fisa unitatii

Fisa unitatii – CLICK AICI pentru a […]

Read More

 0

Graficul si tematica Consiliului profesoral

Graficul si tematica Consiliului pr […]

Read More

 0

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial 2015 – 2016 – CLICK […]

Read More

 0

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial 2015 – 2016 – CLICK […]

Read More

 0