Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Eu consider că aceste semințe trebuie să se dezvolte pe mai departe într-un mediu bun, iar eu pe parcursul perioadelor în care am fost director (2006-2010, 2012- până în prezent) am încercat să creez acest mediu în școala mea.
Profesor PĂDURARIU Liliana – directorul școlii
Dorim să subliniem faptul că dascălul trebuie să reprezinte un MODEL şi un MEDIATOR, fără a exclude rolul său de manager si conducător al procesului de instruire. Ca MODEL, acesta trebuie să demonstreze cum să gândească elevul într-o anumită sarcină, iar ca MEDIATOR, trebuie să se interpună între elevi si mediul de învăţare pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe şi să se dezvolte, să anticipeze problemele care pot să apară în procesul învăţării şi să propună soluţii de depăşire a acestora, să îndrume elevii de la fazele iniţiale ale învăţării pană la învăţarea independentă.
APOSTU Cristina & ROPOTĂ Daniela profesori pentru învățământul primar clasa a II-a Step by Step
În școală funcționează o grupă de grădiniță în alternativa STEP by STEP, coordonată de doamnele profesoare pentru învățământ preșcolar Ilași Tomniuc Irina și Pădurariu Carmen. Doamna Ilași este și directorul adjunct al unității. Copii se dezvoltă armonios în climatul asigurat la grupă, aici se pune prima cărămidă la temelia edificiului personalității viitorului elev.
ILAȘI TOMNIUC Irina & PĂDURARIU Carmen
„A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”
SURDU Alina
Formăm o echipă din anul 2003. Alternativa Step by Step oferă un model educațional viitoarelor generații, urmărind să pregătească oameni dispuși să se instruiască toată viața, să creeze un mediu de instruire bazat pe respect reciproc, să se asigure că toți copiii vor parcurge în ritm propriu traseul școlar, exploatând la maxim capacitățile individuale ale fiecărui elev. Suntem o echipă compatibilă, ne înțelegem și ne completăm în tot ce facem.
POSTOLACHE Floarea & ALEXA Irina – echipa de cadre didactice clasa a IV-a STEP by STEP
O familie a cărei viață a fost dedicată școlii și păstrării tradițiilor populare românești. Formațiile de fluierași ale școlii coordonate de cei doi inimoși dascăli sunt reprezentative pentru unitate.
Echipa Step by Step BRADU Rodica & BRADU Vasile
Profesor titular în cadrul Liceului Tehnologic Special “ Ion Pillat “ Dorohoi , ocupând în present post de profesor itinerant , repartizat în acest an şcolar în cadrul Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Iona Cuza “ Dorohoi , 21 ani vechime în învăţământ , grad didactic I , studii universitare şi cursuri postuniversitare în inginerie , psihologie generală , psihopegagogie specială .
DIACONESCU Adrian
“Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.’’ – Galileo Galilei
Profesor de matematică, titular al școlii din 1987 până în prezent. Consideră învățarea matematicii o necesitate la fel ca respirația sau alimentația. De aceea se preocupă ca elevilor săi să le placă mai întâi această disciplină, apoi să o asimileze.
Profesor BOROȘ Claudia
„Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc.”
citat din Ludwig van Beethoven
Profesor cu o vechime în muncă de 19 ani și grad didactic I. Un profesor dedicate meseriei, evidențiindu-se prin nenumărate activități artistice școlare, extrașcolare și cultural artistice, cu rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare. Coordonator al grupului vocal-instrumental MOȘTENITORII, al corului ALLEGRETTO, initiator pentru instrumental și vocal.

Profesor BOTEZATU Emanuela Gabriela
„A educa copiii cum trebuie, iata toata morala noastra! Casa parinteasca este o gradina in care creste cea mai nobila floare: floarea umana. Pe aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devina tare, pentru a putea purta roade sanatoase.” (Carneri)

In calitate de profesor de biologie consider ca orice educatie depinde in mare masura de valoarea personala a celora care o realizeaza .

Fara duiosie , nimeni nu se poate apropia de sufletul copiilor!

CERCEL Elena – profesor de biologie
„Cele mai multe din elementele educatiei se asimileaza pe cale de incredere si de afectiune intre educator si educat. Din acest punct de vedere, nimeni n-a intrecut pe marele Pedagog al crestinismului, Mantuitorul nostru Iisus Hristos, a Carui bunatate, blandete si capacitate de a inspira incredere n-au fost intrecute de nimeni: „Lasati copiii sa vina la Mine!”, „Veniti la Mine, caci jugul Meu este bun, iar sarcina Mea e usoara!”; „Oile Mele asculta glasul Meu si Eu le cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau viata vesnica si in veac nu vor pieri si nimeni nu le va rapi din mana Mea!”” (Ioan 10, 27-28)” (Pr. Prof. Ioan G, Coman)

Studii:
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi;
Masterat în Teologie, secţia „Biblică-Sistematică”.

2009 -titular în învăţământ pe disciplina religie
2011-definitivat în învăţământ
2012- preot la parohia „Sf. Nicolae” Dămileni, protopopiatul Dorohoi

Profesor GIREADĂ Tiberiu
Limba română este comoară fără cheie.

Profesor de limba și literatura română, limba și literatura franceză din 2006. Este coordonatorul de programe și proiecte educaționale al școlii și în același timp responsabil al comisiei diriginților. Coordonează activitatea colectivului de elevi ai clasei a VII-a A, se preocupă de obținerea unor rezultate bune la Examenele Naționale, olimpiade și concursuri școlare.

In calitate de profesor de biologie consider ca orice educatie depinde in mare masura de valoarea personala a celora care o realizeaza .

Fara duiosie , nimeni nu se poate apropia de sufletul copiilor!

Prof. IRIMIA Corina-Elena
Călăuză îmi este credința că „rădăcinile învățăturii nu sunt amare”, dacă educatorul știe să deschidă mintea și sufletul copilului, ajutându-l să înflorească deplin.

Școala nu trebuie să fie o povară nici pentru elevi, nici pentru familie, ci doar o bucurie a împlinirii.

Orele de clasă și activitățile extra – școlare vor rodi peste ani. Adevărații educatori știu că nu clipa măsoară munca în educație și că doar timpul legitimează o profesie ce implică în primul rând dăruire.

ALEXA Gheorghe–Profesor pentru învățământul primar
„Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc,să ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil.”

Consider că principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică, exprimată prin „a te simţi chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”. Trei elemente îi sunt caracteristice: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil. A fi profesor înseamnă un risc asumat. Adevăratul dascăl este cel care îi învaţă pe copii să se aprecieze şi să valorizeze pe alţii. El îi învaţă să îşi cunoască limitele şi să trăiască cu ele, dar şi să îşi apere şi susţină punctele de vedere.

ONOFREI Alina-Daniela - Profesor învățământ primar
Cadru didactic cu o vechime în învățământ de 30 de ani și gradul didactic I.

Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, delicateţea sufletească, măiestria şi tactul pedagogic, puterea de stăpânire de sine, pasiunea pentru profesia aleasă sunt calităţi pe care tebuie să le aibă învăţătorul pentru a-i asigura eficienţa muncii cu copiii .

Întreaga activitate este marcată de respectul față de profesie,față de copii,părinți și colegi.

Carmen GROZA - Profesor pentru învățamântul primar
”O buna educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu se poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine”. Samuel Smiles
Paula Mihaela STOLERU - Profesor gradul I, limba engleză