În prezent în unitatea noastră în cadrul învățământului primar funcționează câte două clase pe nivel, una cu învățământ tradițional și o clasă în alternativa STEP by STEP. Programul acestora este de dimineață – ora 8.00 până după-amiaza la ora 16.00. La gimnaziu sunt câte două clase paralele care învață numai în schimbul de dimineață, în intervalul orar 8.00-14.00.
 
Activitatea elevilor se desfășoară, după specificul orelor, în clase, laboratoare sau pe terenul de sport al școlii. Un mare accent îl punem pe activitatea extracurriculară, considerând că personalitatea elevului se formează prin activități cât mai diverse și complexe.

Şcoala noastră este una dintre cele 6 unităţi şcolare cu clase I-VIII din Dorohoi. Construită în anul 1970, să deservească o zonă mai restrânsă, avea o capacitate doar de 8 săli de clasă. Prin dezvoltarea rapidă a celui mai mare cartier a oraşului-Plevna, devine în curând insuficientă ca spaţiu. De aceea în anul 1989 se construieşte un nou local de şcoală, actuala şcoală “M.Kogălniceanu”, unde sunt mutaţi o parte din elevi şi cadre didactice. Nerezolvându-se nici aşa problema spaţiului, în anul 1996 se mai construieşte un corp anexă. Din anul 2010 în structura şcolii a intrat şi Grădiniţa nr.3 Dorohoi.

Cunoscută în trecut ca Școala Nr.7 Dorohoi, unitatea a luat numele domnului Alexandru Ioan Cuza în anul 2000. Multe cadre didactice, răspândite astăzi pe la toate unitățile școlare din oraș și-au desfășurat activitatea în trecut sub îndrumarea unor directori ca: Vasile Nistor, Gheorghe Enacache, Gheorghe Stredie, Vasile Coțofrei, Valerian Vlăescu, Ileana Rusu, Adrian Dan Zaharia, Minodora Găină, Paula Mihaela Stoleru, Liliana Pădurariu.

Păstrarea obiceiurilor populare, a tradițiilor locului și promovarea lor este unul din scopurile noastre, de aceea în unitate sunt constituite ansambluri de dansuri, grupuri de muzică vocală sau instrumentală care participă alături de soliști vocali la competiții specifice. Pentru copiii care desfășoară activitatea până la ora 16.00 este posibilă luarea mesei de prânz în patiseria Patti Chips în care există intrare direct din școală, asigurându-se astfel securitatea elevilor.

Colectivul școlii este omogen format aproape în totalitate din cadre didactice cu gradul didactic I, cu o pregătire profesională de înalt nivel. Elevii noștrii provin din toate circumscripțiile orașului deoarece în unitate funcționează alternativa educațională STEP by STEP.
Școala prin programele și proiectele sale, prin parteneriatele cu celelalte instituții ale municipiului a devenit unul din pilonii de sprijin a societății în care ne desfășurăm activitatea.
Școala promovează egalizarea șanselor pentru toți elevii, indiferent de etnie, religie, situație economică a familiei, ținând cont de apartenența acestora la medii socio-economice diferite. Activitatea elevilor se desfășoară, după specificul orelor, în clase, laboratoare sau pe terenul de sport al școlii. Un mare accent îl punem pe activitatea extracurriculară, considerând că personalitatea elevului se formează prin activități cât mai diverse și complexe. Păstrarea obiceiurilor populare, a tradițiilor locului și promovarea lor este unul din scopurile noastre, de aceea în unitate sunt constituite ansambluri de dansuri, grupuri de muzică vocală sau instrumentală care participă alături de soliști vocali la competiții specifice.