ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ-ALIMENTAŢIE RAŢIONALĂ

MOTTO: “Oamenii se roagă zeilor să le 
dea sănătate, fără să ştie că stă în 
puterea lor  s-o menţină şi că 
luptând împotriva ei prin 
lipsa de măsură, o trădează prin  
goana lor după plăceri”. (Democrit)

 

TIPUL DE EDUCAŢIE: EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

TIPUL DE PROIECT: LOCAL

APLICANTUL: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” DOROHOI

BULEVARDUL VICTORIEI, NR. 108, TEL/FAX 0231611759

 

LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI

 COORDONATORI:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AL.I.CUZA DOROHOI

DIRECTOR, PROF. PĂDURARIU LILIANA

PROF. IRIMIA CORINA-ELENA

PROF. GIREADĂ TIBERIU

 

LICEUL REGINA MARIA DOROHOI

DIRECTOR, PROF. POCHIŞCAN EMILIAN

PROF. CIOBANU-ILUCĂ CRISTINA

PROF. FOCA ALINA

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” DOROHOI

 

LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI

 

ARGUMENT

În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia nesănătoasă, sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. În acest context, un grup de cadre didactice şi elevi de la Liceul Regina Maria Dorohoi şi de la Şcoala Gimnazială Al.I.Cuza Dorohoi organizează activităţi educative pentru o sănătate mai bună în cadrul proiectului ,,Alimentaţie sănătoasă – alimentaţie raţională”.

Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile şcolii şi vor fi puşi în situaţia de a se descurca singuri, de a-şi procura bunurile de consum, inclusiv alimentele; de aceea am considerat că este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar.

Tema de anul acesta a Săptămânii Educaţiei Globale: ,,Securitatea alimentaţiei” ne-a dat posibilitatea de a aborda acest subiect din mai multe perspective. Educaţia pentru o securitatea alimentaţiei implică şi latura religioasă (conştientizarea că orice dar trebuie preţuit şi păstrat).

Activităţile propuse vor contribui astfel la formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 • SCOPUL: Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă, concomitent cu implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea comportamentelor sănătoase.
 • OBIECTIVELE: 
 • Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul populaţiei şcolare;
 • Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătăţii fizice şi psihice a elevilor;
 • Conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al elevilor;
 • Stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor şi cultivarea gustului estetic;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare  şi colaborare efectivă între adolescenţi – părinţi – profesori – comunitatea locală;
 • Conştientizarea tinerilor că un mediu poluat ne afectează sănătatea.
 • DURATA: 17-21.11.2014.
 • GRUP-ŢINTĂ -DIRECT: elevi ai claselor a VII-a A,

a VIII-a A, a XII-a.

 • INDIRECT:elevi ai liceului şi şcolii gimnaziale, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale.
  • ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
Unitatea şcolară Denumirea şi tipul activităţii Parte-neri Locaţia Data/o-rele Responsa-bili Numnă-rul de partici-panţi
LICEULREGINA MARIADOROHOI Concurs de desene/colajeTipul activităţii:- expoziţie de desene/colaje- Şcoala Gimnazi-ală „Al. I. Cuza” Dorohoi” Liceul Regina Maria Dorohoi 18 noiembrie 2014 Prof. Foca AlinaProf. Ciobanu Ilucă Cristina 40 de elevi
Sceneta „Al Treilea Război Mondial ”Tipul activităţii:- program artistic;- Şcoala Gimnazi-ală „Al. I. Cuza” Dorohoi Liceul Regina Maria Dorohoi 19 noiembrie 2014 Prof. Foca Alina 40 de elevi
Şcoala Gimnazi-ală„Al. I. Cuza”Dorohoi Ospăţ la masa Domnului-dezbatere Liceul Regina Maria Dorohoi Şcoala Gimnazia lă „Al. I. Cuza”Dorohoi 20 noiembrie2014 Prof. Gireadă Tiberiu 60 de elevi
Şcoala Gimnazială„Al. I. Cuza”Dorohoi  Super size me!- vizionare de film;dezbatere Liceul Regina Maria Dorohoi Şcoala Gimnazia lă„Al. I. Cuza”Dorohoi 21 noiembrie2014 Prof. Irimia Corina-Elena 60 de elevi

 

 • RESURSE UMANE:
 • Echipa de proiect;
 • Elevi şi profesori;
 • Părinţi;
 • Reprezentanţi ai autorităţilor locale.

 

 • RESURSE MATERIALE:
 • Baza materială existentă în şcoală;
 • CD-uri cu prezentări Power Point, laptop, boxe;
 • Afişe, desene, colaje.
 • EVALUARE/CALITATE:

Activităţile proiectului vor fi promovate prin intermediul mass-mediei.

Diseminarea se va realiza prin articole în presa locală, prin crearea unui panou

cu fotografii de la activităţi, prin realizarea unui raport final.

 • IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
 • reprezintă o oportunitate de învăţare, care se concretizează prin implicarea activă a elevilor;
 • participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de natură să-i facă conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, implicaţi şi responsabili;
 • încurajează iniţiativa şi creativitatea;
 • formează la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect;
 • comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui proiect presupune colaborarea membrilor ei;
 • şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul comunităţii;
 • creşterea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor consumatorilor;
 • proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor referitoare la o alimentaţie sănătoasă.

 

ECHIPA DE PROIECT

Coordonatori  – IRIMIA CORINA-ELENA - CPAESE –Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Dorohoi

FOCA ALINA  –  Liceul „Regina Maria” Dorohoi

 

MEMBRI

Prof. POCHIŞCAN EMILIAN, director

Prof. PĂDURARIU LILIANA, director

Prof.  CIOBANU-ILUCĂ CRISTINA, CPAESE- Liceul „Regina Maria” Dorohoi

Prof. GIREADĂ TIBERIU

 

 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi                         Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza” Dorohoi

                Director,                                                                          Director,

Prof. Pochişcan Emilian                                                   prof. Pădurariu Liliana